Opłaty i zasady organizacji zajęć SZPERAKI 2022/23

1. Organizacja zajęć

Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji Sto Pociech przy ul. Freta 20/24a w Warszawie, w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, w sali wyposażonej w pomoce dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.

Spotkania zaplanowane są od września 2022 do czerwca 2023 w stałych dniach i godzinach, zgodnie z grafikiem poszczególnych grup (patrz pkt. 4)

Spotkania odbywają się w stałej grupie dzieci i ich rodziców (bądź opiekunów). Stałość grupy jest istotna dla poczucia bezpieczeństwa i rozwoju relacji. Dążymy do tego, by grupy skupione wokół podobnych wartości i zainteresowań, dawały sobie wsparcie w rodzicielstwie i opiece nad dziećmi.

Grupy są nie większe niż 8 par i nie mniejsze niż połowa par. Jeśli w grupie będzie mniej niż 4 pary, zaproponujemy osobom zapisanym dołączenie do już działających grup. 

2. Specyfika zajęć, zróżnicowanie grup, wiek dzieci. 

Szperaki to zajęcia adresowane do dzieci, które przede wszystkim potrzebują działać w bliskości z opiekunem, nieśpiesznie i stopniowo otwierać się na współdziałanie z innymi. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Każde ma indywidualny charakter i temperament. By jak najlepiej odpowiedzieć na różne możliwości i potrzeby dzieci proponujemy grupy zróżnicowane wiekowo. Zapraszamy na:

 • SZPERAKI MŁODSZAKI - dzieci, które we wrześniu 2022 skończą 2 lata.
 •  
 • Dzieci w podobym wieku, które lubią odkrywać świat w ruchu, w większej przestrzeni i w większej grupie zapraszamy na Dreptaki (od 18mż) >>> 
 •  
 • SZPERAKI STARSZAKI - dzieci, które we wrześniu 2022 skończą 2,5 lata i dzieci starsze. Do tej grupy zapraszamy również 2 latki ze starszym rodzeństwem.
 • Dzieci w podobnym wieku z potrzebą działania w przestrzeni przyrodniczej zapraszamy na Leśne szperaki rodzinne >>>

 3. Dorosły towarzyszący dziecku

Na kolejnych zajęciach dzieciom towarzyszy ten sam rodzic (lub opiekun), wprowadzony w obowiązujące zasady. Wymiana opiekuna jest możliwa w sytuacji awaryjnej albo wtedy, gdy drugi rodzic chce np. poznać specyfikę zajęć (prośba o uprzednie powiadomienie o tym prowadzące zajęcia).

 

4. Grafik dla poszczególnych grup w roku 2022/23 i opłaty:

 SZPERAKI MŁODSZAKI (od 2 lat)

 • PONIEDZIAŁKI godz. 10.00-12.00  PROWADZENIE JOANNA SOJA - grupa SM1
 • 37 spotkań od 5.09.22 do 19.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 2035 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 612 zł (płatne kolejno do 19.09.22, 28.11.22, 06.02.23)
 • PONIEDZIAŁKI godz. 13.00-15.00  PROWADZENIE JOANNA SOJA grupa SM2 grupa rusza od października
 • 33 spotkania od 03.10.22 do 19.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 1815 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 538 zł (płatne kolejno do 17.10.22, 12.12.22, 06.02.23
 • WTORKI godz. 9.00-11.00  PROWADZENIE KAROLINA WOJNO grupa SM3  - grupa rusza od października
 • 33 spotkania od 04.10.22 do 20.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 1815 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatneprzed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 538 zł (płatne kolejno do 18.10.22, 13.12.22, 07.02.23)
 • ŚRODY godz. 9.30-11.30  PROWADZENIE MAŁGORZATA KĘDZIERZAWSKA - grupa SM4  
 • 39 spotkań od 7.09.22 do 21.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 2145 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 648zł (płatne kolejno do 21.09.22, 30.11.22, 08.02.23) 
 • CZWARTKI godz. 9.00-11.00  PROWADZENIE KAROLINA WOJNO - grupa SM5  
 • 37 spotkań od 8.09.22 do 22.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 2035 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 2 raty w wysokości 675 zł (płatne kolejno do 22.09.22, 01.12.22, 09.02.23) 
 • PIĄTKI godz. 9.30-11.30  PROWADZENIE JOANNA KASZTELANIEC - grupa SM6 
 • 35 spotkań od 10.09.21 do 24.06.22 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 7-11.02)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 1925 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 575 zł (płatne kolejno do 23.09.22, 02.12.22, 10.02.23)
 • SZPERAKI STARSZAKI (od 2, 5 lat i dzieci starsze, w tym rodzeństwa)
 • PONIEDZIAŁKI godz. 16.00-18.00  PROWADZENIE JOANNA SOJA - grupa SS1
 • 37 spotkań od 5.09.22 do 19.06.23 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 2035 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 612 zł (płatne kolejno do 19.09.22, 28.11.22, 06.02.22
 • PIĄTKI godz. 12.30-14.30  PROWADZENIE JOANNA KASZTELANIEC - grupa SS2 
 • 35 spotkań od 10.09.21 do 24.06.22 (zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem przerw świątecznych i jednego tygodnia ferii 20-24.02.23)
 • Koszt rocznego cyklu zajęć 1925 zł. System wpłat:
 • - 200 zł wpisowe (wliczone w opłatę za cały cykl) płatne przed rozpoczęciem zajęć (gwarancja rezerwacji miejsca)
 • - 3 raty w wysokości 575 zł (płatne kolejno do 23.09.22, 02.12.22, 10.02.23) 

 5. Sposoby i terminy płatności.

Opłata za zajęcia jest określona oddzielnie dla każdej grupy i zależy od liczby zajęć zaplanowanych w roku 2022/23. Opłata obejmuje:

wpisowe w wysokości 200 zł płatne w systemie płatności internetowej przed pierwszymi zajęciami  

- i pozostałą część opłaty za cały cykl zajęć w roku 2022/23 podzieloną na 3 raty (wyskości rat podane są w grafiku poszczególnych grup). 

Płatności można dokonać przelewem na konto Fundacji :mBank 40 1140 2004 0000 3302 7517 3558, tytuł przelewu: kod grupy/ imię i nazwisko dziecka/1 rata (albo kolejna).

Wszystkich uczestników prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o dobrowolną opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć.

Wszelkie szczegóły związane z płatnościami i rezygnacją opisuje regulamin opłat 2022.

6. Stan zdrowia dziecka i opiekuna

Rodzic, decydując się na udział dziecka w grupie jest świadomy, że pomimo wszelkich prozdrowotnych starań na terenie Stu Pociech może dojść do zakażenia chorobami zakaźnymi (w tym Covid). Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzenia się COVID zgodnie z wewnętrznymi zasadami Fundacji, które są na bieżąco aktualizowane stosownie do wytycznych GIS i właściwych ministerstw. Aktualne procedury ochrony przed zakażeniem koronawirusem są osobnym załącznikiem do niniejszych zasad.

Na zajęcia przychodzą tylko zdrowe dzieci i opiekunowie, bez objawów jakiejkolwiek infekcji (w tym kataru, kaszlu). W uzasadnionych przypadkach (np. alergia objawiająca się katarem) uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, ale po uprzednim przedstawieniu braku przeciwwskazań do przebywania w grupie.

Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania prowadzącego zajęcia i rodziców z grupy, o zachorowaniu dziecka bądź opiekuna na jakąkolwiek chorobę, która może mieć wpływ na zdrowie reszty grupy.

Dorosły towarzyszący dziecku bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka oraz swoje zdrowie przez cały czas przebywania na terenie Fundacji Sto Pociech.

7. Zastępstwa, odwoływanie zajęć.

Zespół Stu Pociech tworzą osoby specjalizujące się we wczesnej edukacji. Program poszczególnych grup jest uwspólniony merytorycznie jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzących i potrzeb danej grupy.

Z powodu choroby bądź nagłej nieobecności prowadzącej zajęcia mogą zostać odwołane. Jeśli będzie taka możliwość zajęcia poprowadzi inna osoba z zespołu.

W przypadku, kiedy nie możemy zapewnić zastępstwa zajęcia nie odbędą się a rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną. W tej sytuacji zajęcia zostaną przeprowadzone w nowym uzgodnionym z uczestnikami terminie lub rodzice otrzymają zwrot za zajęcia.

Zastrzegamy możliwość odwołania 1 zajęć w ciągu roku z przyczyn organizacyjnych. O takiej sytuacji poinformujemy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Stażyści, superwizja

Prace zespołu superwizuje psycholog dziecięcy, który ze względów merytorycznych może uczestniczyć w zajęciach. Na zajęciach mogą być też obecni stażyści lub praktykanci. Rodzice będą informowani o ich dołączeniu do zajęć.

8.  Prowadzące i schemat zajęć SZPERAKI. Czas na zajęciach podzielony jest tak:

- zabawa swobodna dziecka, tj. indywidualne działanie dziecka z pomocami z towarzyszeniem rodzica zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori albo działania wspólne z innym dzieckiem z pudłami przyrodniczymi (pierwsza godzina zajęć)

- posiłek - czas na odpoczynek, posilenie się, a także doskonalenie samodzielności przy stole (około 20 min)

- zabawy sensoryczno - artystyczne w gronie rówieśników (około 30 min)

Zespół Stu Pociech tworzą osoby specjalizujące się we wczesnej edukacji. Program poszczególnych grup jest uwspólniony merytorycznie jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzących i potrzeb danej grupy. 

Na zajęcia dzieci przychodzą w ubraniach, które mogą się nieodwracalnie pobrudzić i zniszczyć. Zawsze powinny mieć komplet ubrań na zmianę.

9. Rola opiekunów. Podczas zajęć opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka i dbają o bezpieczeństwo innych dzieci. Swoją uważnością na potrzeby wszystkich uczestników zajęć, otwartością na współdziałanie i serdecznością współtworzą zajęcia. W tym m.in: pomagają w ogarnięciu sal po zajęciach i porządkują pomoce z którymi pracowało dziecko.

10. Rodzic, wpłacając wpisowe za zajęcia, zapoznał się z regulaminem zajęć i akceptuje wszsytkie jego punkty. Rodzic powierzajac opiekę nad dzieckiem opiekunowi, zobowiązuje się do zapoznania opiekuna z regulaminem zajęć i zasadami organizacyjnymi, a opiekunowie, decydując się na udział w zajęciach akceptują regulamin i zasady organizacyjne.

11.Ochrona danych osobowych.

Aby zapisać się na zajęcia Fundacji Sto Pociech niezbędne jest podanie danych osobowych opiekuna: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, oraz danych osobowych dziecka: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na mocy umowy o świadczeniu usług w celu zapisania do grupy i kontaktu w sprawach związanych z organizacją zajęć.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Sto Pociech z siedzibą w Warszawie ul. Freta 20/24a. Kontakt z administratorem można uzyskać pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również pod numerem telefonu 530 494 027.

Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym kończą się zajęcia. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W celu zmiany danych osobowych należy przesłać informację o dokonywanej zmianie na adres administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na zajęcia

12. Dokumentacja fotograficzna

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Fundacji Sto Pociech, do publikacjach na stronie internetowej www.stopociech.pl, na stupociechowym facebooku, do szkoleń i prezentacji. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się na mocy odrębnej zgody i nie jest warunkiem zapisu na zajęcia.

13.Kontakt

Wszelkie uwagi wymagające rozpatrzenia przez zarząd Fundacji prosimy zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach dotyczących funkcjonowania dzieci na zajęciach zalecamy osobisty kontakt z prowadzącymi (po wcześniejszym umówieniu się)

14. Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dlaczego gry w kasynach internetowych cieszą się coraz większą popularnością

Polscy internauci mają dostęp do dużej ilości znakomitych gier hazardowych online. Odkąd polskie prawo pozwala na działanie w Polskie Kasyno Online, posiadających niezbędne licencje i zezwolenia, znajdziemy wiele takich stron Rzeczywiście wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy wirtualne gry hazardowe mogą zastąpić atmosferę prawdziwego kasyna.

Odpowiedź brzmi bez wątpienia "tak", ponieważ kasyna online mają do zaoferowania naprawdę jakościową przyjemność. Oprócz rewelacji i niezapomnianych wrażeń z gry online, polscy użytkownicy kasyn będą zachwyceni różnorodnością efektów specjalnych, a także akompaniamentem dźwiękowym. Do tego dochodzi naprawdę szeroki wybór typów gier.

Miłośnicy kasyn online mogą wybierać spośród różnych gier karcianych, automatów, ruletki, zdrapek i wielu innych. Nawet najbardziej wybredni i wymagający gracze niechybnie znajdą na stronie kasyna coś dla siebie. Wygodne i zrozumiałe menu oraz łatwy dostęp na wyciągnięcie ręki z różnych urządzeń to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród miłośników hazardu

Odkąd połączenie internetowe umożliwia uprawianie hazardu w każdym miejscu i o każdej porze, polskie kasyna stają się wielką pasją wielu z nas i mają w ofercie wiele niesamowitych niespodzianek dla swoich użytkowników.

Szwajcarska ustawa o grach hazardowych wyjaśnia status prawny gier hazardowych, zakładów gier i kasyn internetowych w Szwajcarii. Niemniej jednak to, co jest dozwolone, a co nie, nie jest jasne dla wszystkich graczy. Jakie są wymagania dotyczące licencjonowanego kasyna online? Jak mogę rozpoznać licencjonowane kasyno online? Na co gracze muszą zwrócić uwagę? Nasi eksperci odpowiadają na ważne pytania dotyczące kasyn online na stronie https://online-casino-schweiz.org/ wyjaśniają co jest legalne w prawie i kasynach online.

Artykuł 106 Konstytucji Federalnej Szwajcarii stanowi, że Federacja wydaje przepisy dotyczące gier pieniężnych na rzecz kantonów. Rząd federalny jest odpowiedzialny za licencjonowanie kasyn, natomiast kantony są odpowiedzialne za licencjonowanie i nadzór nad wszystkimi innymi grami losowymi. Monopol państwa na gry hazardowe jest więc zapisany w prawie.

Rynek hazardowy stale i szybko się rozwija, bo kasyno online Szwajcaria zyskuje coraz większą popularność wśród europejskich graczy. Duży popyt i udoskonalona technologia w świecie kasyn przemawiają za tym, że hazard online jest dziś jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu dla wielu osób. Jednak licencja i status prawny kasyn w odniesieniu do hazardu w wirtualnych kasynach jest często nie do końca legalny, niejasny lub niejednoznaczny. Wynika to między innymi z faktu, że wielu dostawców kasyn jest międzynarodowych, czyli przyjmuje graczy z różnych krajów.

Jeśli szukasz najlepszego niemieckiego kasyna online, https://casino-online-germany.com/ jest właściwym miejscem dla Ciebie! Kasyna, które testujemy i polecamy pozwalają na łatwą grę na prawdziwe pieniądze, korzystanie z atrakcyjnych ofert bonusowych i oczywiście najlepszych slotów, stołów i kart!

Przed poleceniem kasyna online musimy być pewni jego bezpieczeństwa i uczciwości, wiarygodnych płatności, realistycznych warunków bonusowych oraz kompetentnej i uczciwej obsługi klienta. Niestety, od czasu do czasu natrafiamy również na podejrzane strony hazardowe, które nie spełniają przynajmniej jednego z naszych kryteriów. Dlatego umieszczamy kasyna, których nie uważamy za godne zaufania, na naszej czarnej liście. Oto najnowsze czarne owce :

Szczegółowo przeanalizowaliśmy najlepsze kasyna online. Oferta January 2023 zachwyca różnorodnymi grami, doskonałym współczynnikiem wypłat i atrakcyjnymi bonusami.

Aby pomóc naszym czytelnikom znaleźć najlepsze renomowane oferty na rynku, regularnie przeprowadzamy recenzje kasyn.

 

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top