O Fundacji Sto Pociech

Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z dziećmi i prowadzi na warszawskiej Starówce ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji.

fundacjastopociech

Fundacja działa 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora, prowadzi zajęcia, spotkania i konsultacje dla różnych grup odbiorców - dla rodziców (mam, tatów, babć), dla dzieci od 0 do 9lat, dla całych rodzin.

* * *

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci. Wierzymy, że dzieciństwo to kluczowy okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Działania Fundacji są zorientowane na profilaktykę, ponieważ uważamy, że wczesne wsparcie dane rodzinie najlepiej zapobiega dysfunkcjom i patologiom w późniejszych latach. Uczymy, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, pomagamy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicami.

Sto Pociech to miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, spotkaniu rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym. Tworzymy wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata.

Ważnym działaniem Fundacji jest prowadzenie kafejki integracyjnej otwartej dla wszystkich rodziców bez względu na przekonania i status materialny. Do sporego tarasu przylega ogród o powierzchni 1500m2. Przychodzą tu rodziny z sąsiedztwa i z drugiego końca miasta. Chcą spotkać się właśnie tu - w miejscu przyjaznym dzieciom i rodzicom. Dużą grupę stanowią rodziny z dziećmi do 3 roku życia.

Ogród jest miejscem zabawy i kontaktu z przyrodą oraz bogatym terenem doświadczalnym. Tu wolno biegać po trawie, zrywać liście, leżeć na ziemi, skakać po górach liści. Organizujemy bardzo brudne Święto Błota, w upalne dni rozstawiamy dla maluchów baseniki z wodą. Rodzinom spędzającym wakacje w mieście dajemy przestrzeń i dobry letni czas.


Fundacja „Sto Pociech” została zarejestrowana 20 kwietnia 2007 roku. Jej powołanie wynika z dwuletnich doświadczeń Klubiku Maluchów i Rodziców „Sto pociech”, działającego od 2005 roku. Fundacja przejęła dotychczasowe działania klubiku oraz umożliwiła ich rozszerzenie. W kwietniu 2009 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja wypracowuje:

  • innowacyjne działania w zakresie pomocy rodzinie w następujących aspektach:
  1. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców.
  2. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
  3. Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
  4. Wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym.
  • nowatorskie programy edukacyjne dla dzieci w wieku od 0 do 6 i ich rodziców, opierające się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, obserwowanie i twórcze wykorzystywanie otaczającej rzeczywistości.
  • działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, wychowawczą oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Fundacja Sto Pociech posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
I agree with the Regulamin
Back to Top