O Fundacji Sto Pociech

Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z dziećmi i prowadzi na warszawskiej Starówce ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji.

fundacjastopociech

Fundacja działa 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora, prowadzi zajęcia, spotkania i konsultacje dla różnych grup odbiorców - dla rodziców (mam, tatów, babć), dla dzieci od 0 do 9lat, dla całych rodzin.

* * *

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci. Wierzymy, że dzieciństwo to kluczowy okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Działania Fundacji są zorientowane na profilaktykę, ponieważ uważamy, że wczesne wsparcie dane rodzinie najlepiej zapobiega dysfunkcjom i patologiom w późniejszych latach. Uczymy, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, pomagamy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicami.

Sto Pociech to miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, spotkaniu rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym. Tworzymy wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata.

Ważnym działaniem Fundacji jest prowadzenie kafejki integracyjnej otwartej dla wszystkich rodziców bez względu na przekonania i status materialny. Do sporego tarasu przylega ogród o powierzchni 1500m2. Przychodzą tu rodziny z sąsiedztwa i z drugiego końca miasta. Chcą spotkać się właśnie tu - w miejscu przyjaznym dzieciom i rodzicom. Dużą grupę stanowią rodziny z dziećmi do 3 roku życia.

Ogród jest miejscem zabawy i kontaktu z przyrodą oraz bogatym terenem doświadczalnym. Tu wolno biegać po trawie, zrywać liście, leżeć na ziemi, skakać po górach liści. Organizujemy bardzo brudne Święto Błota, w upalne dni rozstawiamy dla maluchów baseniki z wodą. Rodzinom spędzającym wakacje w mieście dajemy przestrzeń i dobry letni czas.


Fundacja „Sto Pociech” została zarejestrowana 20 kwietnia 2007 roku. Jej powołanie wynika z dwuletnich doświadczeń Klubiku Maluchów i Rodziców „Sto pociech”, działającego od 2005 roku. Fundacja przejęła dotychczasowe działania klubiku oraz umożliwiła ich rozszerzenie. W kwietniu 2009 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja wypracowuje:

  • innowacyjne działania w zakresie pomocy rodzinie w następujących aspektach:
  1. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców.
  2. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
  3. Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
  4. Wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym.
  • nowatorskie programy edukacyjne dla dzieci w wieku od 0 do 6 i ich rodziców, opierające się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, obserwowanie i twórcze wykorzystywanie otaczającej rzeczywistości.
  • działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, wychowawczą oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Fundacja Sto Pociech posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Back to Top