Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje

 

Sprawozdanie za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Sprawozdanie za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia          

 

Sprawozdanie za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia     

 

Sprawozdanie za rok 2014 - otwórz PDF

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Sprawozdanie za rok 2013pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Sprawozdanie za rok 2012 - pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Bilans 

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Sprawozdanie za rok 2010 

merytoryczne 1 [pdf],

finansowe: cz. 1cz.2 

 

Sprawozdanie za rok 2009

pobierz plik

 

Back to Top