Misja

Działamy na rzecz rodzin z dziećmi. Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci.

Uważamy, że wczesne dzieciństwo to kluczowy okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od kondycji rodzicielstwa w tym czasie.

Jesteśmy przekonani, że zgodnie z formułą "lepiej zapobiegać niż leczyć", wsparcie dane rodzinie na wczesnym etapie jej rozwoju najlepiej zapobiega dysfunkcjom i patologiom w późniejszych latach.

Dlatego:

- tworzymy miejsce sprzyjające budowania relacji, powstawania więzi, spotkania rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym,

- tworzymy wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata,

- uczymy i wspieramy, jak być wystarczająco dobrym rodzicem,

- pomagamy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicem,

- Prowadzimy modelowy ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji dla rodzin z małymi dziećmi. Dążymy do tego, aby ta praktyka stawała się jak najbardziej popularna.

 

 

Back to Top