Umowa - najem sali sensorycznej

ORYGINAŁ / KOPIA Warszawa, dnia …………………………..

 

Umowa na organizację urodzin zawarta w Warszawie w dniu ……………………..….. pomiędzy Fundacją Sto Pociech z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną/ym w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000278980, posiadającą/ym numer NIP 525-239-04-57 oraz numer REGON 140950842, reprezentowaną/ym przez:
a) Mirosława Pilśniaka
b) Joannę Szulc - Salwicką lub Katarzynę Dołęgowską - Urlich

a Panią / Panem (imię, nazwisko)............……………………………………….……........……........

Umowa dotyczy wynajmu sali sensorycznej:

Data…………………… godzina od……..….do……....…
Liczba dzieci…………..... ; wiek dzieci: od...…. do ...…....

 

Pobrano zadatek w kwocie 100zł. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy.

WARUNKI WYNAJĘCIA SALI SENSORYCZNEJ:

 • Fundacja Sto Pociech wynajmuje Salę Sensoryczną. Do dyspozycji gości jest sala zabaw o powierzchni ok. 50m2.
 • Koszt wynajmu Sali Sensorycznej wynosi 300zł dla dzieci w wieku do 3 lat (max. 8 os. dorosłych). 
 • Czas wynajmu sali wynosi 2 godziny.
 • Wynajem odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu i w ciągu 2 dni od rezerwacji wpłaceniu zadatku w wysokości 100 zł na konto fundacji  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230.  Nie dokonanie wpłaty zadatku powoduje, że rezerwacja przepada. Przed rozpoczęciem wynajmu należy podpisać niniejszą umowę.
 • Gości prosimy o opuszczenie sali nie później niż w ciągu 15 minut po umówionym zakończeniu wynajmu. 
 • Rozliczenie za wynajęcie Sali następuje gotówką / kartą po zakończeniu wynajmu.
 • W przypadku odwołania wynajmu z przyczyn najemcy zadatek nie jest zwracany.
 • Podczas wynajmu Sali Sensorycznej Kawiarenka jest otwarta. Oznacza to, że goście Sali mogą zamawiać napoje czy inne produkty z kawiarni o ile będą je spożywać na terenie samej kawiarni.
 • Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 • Najemca pozostawia salę w takim stanie, w jakim ją zastał. Rodzice odpowiadają za ewentualne zniszczenia sprzętu.
 • NA TERENIE CAŁEj FUNDACJI ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i PALENIA TYTONIU.
 • Najemca Sali Sensorycznej pozostają na terenie Fundacji przez cały czas trwania najmu.
 • Fundacja nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Fundacji  przez uczestników.

 

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top