Umowa - urodziny

ORYGINAŁ / KOPIA Warszawa, dnia …………………………..

Umowa na organizację urodzin zawarta w Warszawie w dniu ……………………..….. pomiędzy Fundacją Sto Pociech z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną/ym w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000278980, posiadającą/ym numer NIP 525-239-04-57 oraz numer REGON 140950842, reprezentowaną/ym przez:
a) Mirosława Pilśniaka
b) Joannę Szulc - Salwicką lub Katarzynę Dołęgowską - Urlich

a Panią / Panem (imię, nazwisko)............……………………………………….……........……........

Umowa dotyczy organizacji imprezy urodzinowej:

Data…………………… godzina od……..….do……....…
Imię jubilata/solenizanta:……………….………… wiek……….
Liczba dzieci…………..... ; wiek dzieci: od...…. do ...…....

Zamówienie animacji urodzinowych: TAK / NIE

Pobrano zadatek w kwocie 200zł. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy.

WARUNKI ORGANIZACJI URODZIN:

 • Fundacja Sto Pociech wynajmuje Salę na organizację urodzin. Do dyspozycji gości jest duża sala zabaw o powierzchni ok. 50m2, odtwarzacz CD, dwa stoły do poczęstunku (typu "stół szwedzki"). Salę, wedle życzenia, możemy wyposażyć w duże miękkie kształtki do zabawy, materace, zjeżdżalnię, poduszki, trampolinkę, małe stoliki i stołeczki dla dzieci oraz  wielorazową kolorową zastawę.
 • Koszt wynajmu sali urodzinowej wynosi 600 zł (w miesiącach listopad-marzec 500 zł). 
 • Na urodziny dla dziecka powyżej 5 r. ż. (lub takie, na których większość gości będzie miała skończonych 5 lat) wymagane jest dodatkowo zamówienie animatora. Przy grupie większej niż 10 dzieci wymagane jest dodatkowo zamówienie animatora.
 • Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 3 godziny.
 • Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i w ciągu 2 dni od rezerwacji wpłaceniu zadatku w wysokości 200 zł na konto fundacji  40 1140 2004 0000 3302 7517 3558.  Nie dokonanie wpłaty zadatku powoduje, że rezerwacja przepada. 
 • Sala urodzinowa dostępna jest na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego. Gości prosimy o opuszczenie sali po upływie czasu imprezy, nie później niż w ciągu 15 minut po umówionym zakończeniu przyjęcia. Możliwość przedłużania czasu wynajmu należy skonsultować z personelem kafejki. Jeśli jest to możliwe każde kolejne pół godziny rezerwacji sali wynosi 50zł.
 • Najemca pozostawia salę w takim stanie, w jakim ją zastał: wszystkie dekoracje oraz pozostałości poczęstunku muszą zostać usunięte.
 • Rozliczenie za organizację urodzin następuje gotówką / kartą po przyjęciu urodzinowym za rzeczywistą ilość dzieci i za rzeczywisty czas trwania imprezy.
 • W przypadku odwołania imprezy z przyczyn najemcy zadatek nie jest zwracany.
 • Podczas przyjęcia urodzinowego Kawiarenka jest otwarta.
  Do dyspozycji Gości dostępny jest taras i ogród. Dzieci korzystają z ogrodu pod opieką dorosłych. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dzieci, także odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dzieci własne i zaproszone na urodziny. 
 • Podstawowa wersja organizacji urodzin nie zawiera poczęstunku. Istnieje także możliwość zamówienia w Kafejce Stu pociech zestawu napojów oraz owoców i ciasta. Zamówienia na poczęstunek przyjmujemy do 5 dni przed terminem imprezy. Poczęstunek odbywa się w sali urodzinowej i jest płatny zgodnie z cennikiem.
 • NA TERENIE CAŁEj ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i PALENIA TYTONIU.
 • Zamawiający urodziny pozostają na terenie Fundacji przez cały czas trwania imprezy urodzinowej.
 • Fundacja nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Fundacji  przez uczestników imprezy.

 

 

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top