Umowa - najem ogrodu i kafejki

ORYGINAŁ / KOPIA Warszawa, dnia …………………………..

Umowa na organizację urodzin zawarta w Warszawie w dniu ……………………..….. pomiędzy Fundacją Sto Pociech z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną/ym w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000278980, posiadającą/ym numer NIP 525-239-04-57 oraz numer REGON 140950842, reprezentowaną/ym przez:
a) Mirosława Pilśniaka
b) Joannę Szulc - Salwicką lub Katarzynę Dołęgowską - Urlich

a Panią / Panem (imię, nazwisko)............……………………………………….……........……........

Umowa dotyczy wynajmu ogrodu i kafejki:

Data…………………… godzina od……..….do……....…
Liczba dzieci…………..... ; wiek dzieci: od...…. do ...…....

Pobrano zadatek w kwocie 100zł. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy.

WARUNKI WYNAJĘCIA OGRODU I KAFEJKI

 • Fundacja Sto Pociech wynajmuje Ogród i kafejkę. Do dyspozycji gości jest duża sala o powierzchni ok. 80m2, taras i część ogrodu przylegająca do tarasu (do płotka).
 • Koszt wynajmu Ogrodu i kafejki to 300zł. 
 • Czas wynajmu sali wynosi 3 godziny.
 • Wynajem odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu i w ciągu 2 dni od rezerwacji wpłaceniu zadatku w wysokości 100 zł na konto fundacji  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230.  Nie dokonanie wpłaty zadatku powoduje, że rezerwacja przepada. Przed rozpoczęciem wynajmu należy podpisać niniejszą umowę dotyczącą organizacji przyjęcia.
 • Gości prosimy o opuszczenie przestrzeni nie później niż w ciągu 15 minut po umówionym zakończeniu wynajmu. 
 • Rozliczenie za wynajęcie Sali następuje gotówką / kartą po zakończeniu wynajmu.
 • W przypadku odwołania wynajmu z przyczyn najemcy zadatek nie jest zwracany.
 • Podczas wynajmu ogrodu i kafejki Kawiarenka jest otwarta. Oznacza to, że goście Sali mogą zamawiać napoje czy inne produkty z kawiarni.
 • Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 • Najemca pozostawia salę w takim stanie, w jakim ją zastał. Rodzice odpowiadają za ewentualne zniszczenia sprzętu.
 • NA TERENIE CAŁEj FUNDACJI ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i PALENIA TYTONIU.
 • Najemca ogrodu i kafejki pozostają na terenie Fundacji przez cały czas trwania najmu.
 • Fundacja nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Fundacji  przez uczestników.
Back to Top