Ogród Stu Pociech - projekt zagospodarowania

Początki

Pomysł zagospodarowania ogrodu, znajdującego się przy siedzibie Fundacji "Sto Pociech", powstał z potrzeby stworzenia miejsca do aktywnego spędzania czasu zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Jego głównym celem jest zaprojektowanie przestrzeni zapewniającej bliski kontakt z przyrodą, jak również organizację zajęć integracyjnych, prowadzonych przez Fundację, takich jak: warsztaty, teatr, kino letnie, zajęcia tematyczne itp.

 

"Inne" projektowanie

Ogród ma powstawać w procesie tzw. projektowania zintegrowanego, które obejmuje przygotowanie projektu ogrodu oraz jego realizację, zakładając jednocześnie aktywny udział osób bezpośrednio zainteresowanych powstającym obiektem w całym procesie jego tworzenia. W ten sposób przyszli użytkownicy ogrodu, w tym rodziny skupione wokół Fundacji, osoby niepełnosprawne oraz okoliczni mieszkańcy, przy współpracy z profesjonalistami stworzą przestrzeń odpowiadającą ich potrzebom.

 

Współpraca

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do prac nad projektem włączona została grupa studentów tego Wydziału, odbywających swój pierwszy staż zawodowy.

Etapy realizacji

  • zgromadzenie i opracowanie materiałów dotyczących aktualnego stanu terenu oraz możliwości jego przekształcenia i zagospodarowania,
  • warsztaty projektowe i wspólne opracowanie koncepcji zagospodarowania pgrodu,
  • opracowanie projektów wykonawczych,
  • urządzenie ogrodu.

Zakątek Tajemnic

"Zakątek Tajemnic" jest propozycją na zagospodarowanie fragmentu Ogrodu Stu Pociech, jaką przygotowała grupa studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie na konkurs Tak! Pomagam. Studenci odbywają swój staż zawodowy uczestnicząc w pracach nad adaptacją i modernizacją ogrodu. Propozycja została pomyślana jako alternatywa do powszechnie istniejących w Warszawie, kolorowych placów zabaw. W jednej z niezagospodarowanych części ogrodu studenci chcą stworzyć Zakątek Tajemnic. Zakątek ten będzie się składał z dwóch części: Labiryntu i Zakątka Bajkowego. Do tego celu planowane jest wykorzystanie istniejącej, ale zniszczonej altany. W ramach akcji zostanie odremontowana i przekształcona na miejsce czytania bajek i wystawiania teatrzyków. Do altany prowadzić będzie tajemnicza droga w postaci labiryntu. Labirynt zbudowany zostanie z kamieni, pnączy, wikliny i innych elementów konstrukcyjnych, gdzie dzieci będą mogły swobodnie biegać, chować się i bawić, tak by trafić wreszcie do zakątka bajkowego. Zakątek Bajkowy przewidziany jest przede wszystkim jako miejsce spotkania i wspólnej zabawy Dużych i Małych. Labirynt natomiast pomyślany jest jako tajemnicza przestrzeń, zwłaszcza dla dzieci, pobudzająca ich wyobraˇnię oraz działania w grupie.

 

Projekt został nagrodzony w konkursieTak! Pomagam i studenci - wolontariusze uzyskali środki na realizację swojego pomysłu. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa

 

Warsztaty projektowe

Warsztaty projektowe, odbyły się 8 marca 2008 roku. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali zainteresowani istnieniem ogrodu czyli rodziny skupione wokół Fundacji a także eksperci - architekci krajobrazu i studenci architektury krajobrazu. Na spotkanie przybył Pan i Pani Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, którzy objeli warsztaty swoim patronatem.

Pierwsza część warsztatów miała na celu przygotowanie uczestników do projektowania. Pani Ania Ciupą - psycholog dziecięcy, opowiedziała o potrzebach rozwojowych dzieci i o tym w jaki przestrzeń może na te potrzeby odpowiadać.


Odbyły się prezentacje multimedialne:

  • Ogród Stu Pociech - inwentaryzacja stanu. Prezentacja stażystów z SGGW
  • Ogród zmysłów - czyli jak zrobić żeby niewidomi "zobaczyli" ogród
  • Przegląd alternatywnych możliwości wykorzystania otwartych przestrzeni

Inspiracje projektowe:

http://www.wgarysmithdesign.com/7/index.html
http://www.arborday.org/explore/ideabook/index.cfm
http://www.nyscience.org/pressroom/article/464329
http://kindernature.storycounty.com/display.aspx?DocID=2005419112
http://www.naturalplaygrounds.com/

Druga część warsztatów polegała na burzy mózgów i wymyśleniu rozmaitych zakątków ogrodowych oraz rozmieszczeniu ich w przestrzeni ogrodu. Pracowały nad tym trzy grupy złożone z przedstawicieli Fundacji, rodziców oraz studentów architektury krajobrazu. Efektem prac są trzy koncepcje zagospodarowania ogrodu.

Po warsztatach projektowych koncepcje wraz z opisami i szkicami zakątków zostały zaprezentowane rodzinom, które nie uczestniczyły w warsztatach.

Po zebraniu opinii odnośnie poszczególnych rozwiązań projektowych, niezależne jury składające się z przedstawicieli ekspertów i przyszłych użytkowników, wybrało z tych trzech koncepcji najciekawsze pomysły. W ten sposób powstała czwarta, ostateczna koncepcja zagospodarowania Ogrodu Stu Pociech. Teraz trwaja prace nad opracowaniem projektu ogrodu.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top