Ogród Stu Pociech - projekt zagospodarowania

Początki

Pomysł zagospodarowania ogrodu, znajdującego się przy siedzibie Fundacji "Sto Pociech", powstał z potrzeby stworzenia miejsca do aktywnego spędzania czasu zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Jego głównym celem jest zaprojektowanie przestrzeni zapewniającej bliski kontakt z przyrodą, jak również organizację zajęć integracyjnych, prowadzonych przez Fundację, takich jak: warsztaty, teatr, kino letnie, zajęcia tematyczne itp.

 

"Inne" projektowanie

Ogród ma powstawać w procesie tzw. projektowania zintegrowanego, które obejmuje przygotowanie projektu ogrodu oraz jego realizację, zakładając jednocześnie aktywny udział osób bezpośrednio zainteresowanych powstającym obiektem w całym procesie jego tworzenia. W ten sposób przyszli użytkownicy ogrodu, w tym rodziny skupione wokół Fundacji, osoby niepełnosprawne oraz okoliczni mieszkańcy, przy współpracy z profesjonalistami stworzą przestrzeń odpowiadającą ich potrzebom.

 

Współpraca

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do prac nad projektem włączona została grupa studentów tego Wydziału, odbywających swój pierwszy staż zawodowy.

Etapy realizacji

  • zgromadzenie i opracowanie materiałów dotyczących aktualnego stanu terenu oraz możliwości jego przekształcenia i zagospodarowania,
  • warsztaty projektowe i wspólne opracowanie koncepcji zagospodarowania pgrodu,
  • opracowanie projektów wykonawczych,
  • urządzenie ogrodu.

Zakątek Tajemnic

"Zakątek Tajemnic" jest propozycją na zagospodarowanie fragmentu Ogrodu Stu Pociech, jaką przygotowała grupa studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie na konkurs Tak! Pomagam. Studenci odbywają swój staż zawodowy uczestnicząc w pracach nad adaptacją i modernizacją ogrodu. Propozycja została pomyślana jako alternatywa do powszechnie istniejących w Warszawie, kolorowych placów zabaw. W jednej z niezagospodarowanych części ogrodu studenci chcą stworzyć Zakątek Tajemnic. Zakątek ten będzie się składał z dwóch części: Labiryntu i Zakątka Bajkowego. Do tego celu planowane jest wykorzystanie istniejącej, ale zniszczonej altany. W ramach akcji zostanie odremontowana i przekształcona na miejsce czytania bajek i wystawiania teatrzyków. Do altany prowadzić będzie tajemnicza droga w postaci labiryntu. Labirynt zbudowany zostanie z kamieni, pnączy, wikliny i innych elementów konstrukcyjnych, gdzie dzieci będą mogły swobodnie biegać, chować się i bawić, tak by trafić wreszcie do zakątka bajkowego. Zakątek Bajkowy przewidziany jest przede wszystkim jako miejsce spotkania i wspólnej zabawy Dużych i Małych. Labirynt natomiast pomyślany jest jako tajemnicza przestrzeń, zwłaszcza dla dzieci, pobudzająca ich wyobraˇnię oraz działania w grupie.

 

Projekt został nagrodzony w konkursieTak! Pomagam i studenci - wolontariusze uzyskali środki na realizację swojego pomysłu. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa

 

Warsztaty projektowe

Warsztaty projektowe, odbyły się 8 marca 2008 roku. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali zainteresowani istnieniem ogrodu czyli rodziny skupione wokół Fundacji a także eksperci - architekci krajobrazu i studenci architektury krajobrazu. Na spotkanie przybył Pan i Pani Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, którzy objeli warsztaty swoim patronatem.

Pierwsza część warsztatów miała na celu przygotowanie uczestników do projektowania. Pani Ania Ciupą - psycholog dziecięcy, opowiedziała o potrzebach rozwojowych dzieci i o tym w jaki przestrzeń może na te potrzeby odpowiadać.


Odbyły się prezentacje multimedialne:

  • Ogród Stu Pociech - inwentaryzacja stanu. Prezentacja stażystów z SGGW
  • Ogród zmysłów - czyli jak zrobić żeby niewidomi "zobaczyli" ogród
  • Przegląd alternatywnych możliwości wykorzystania otwartych przestrzeni

Inspiracje projektowe:

http://www.wgarysmithdesign.com/7/index.html
http://www.arborday.org/explore/ideabook/index.cfm
http://www.nyscience.org/pressroom/article/464329
http://kindernature.storycounty.com/display.aspx?DocID=2005419112
http://www.naturalplaygrounds.com/

Druga część warsztatów polegała na burzy mózgów i wymyśleniu rozmaitych zakątków ogrodowych oraz rozmieszczeniu ich w przestrzeni ogrodu. Pracowały nad tym trzy grupy złożone z przedstawicieli Fundacji, rodziców oraz studentów architektury krajobrazu. Efektem prac są trzy koncepcje zagospodarowania ogrodu.

Po warsztatach projektowych koncepcje wraz z opisami i szkicami zakątków zostały zaprezentowane rodzinom, które nie uczestniczyły w warsztatach.

Po zebraniu opinii odnośnie poszczególnych rozwiązań projektowych, niezależne jury składające się z przedstawicieli ekspertów i przyszłych użytkowników, wybrało z tych trzech koncepcji najciekawsze pomysły. W ten sposób powstała czwarta, ostateczna koncepcja zagospodarowania Ogrodu Stu Pociech. Teraz trwaja prace nad opracowaniem projektu ogrodu.

Back to Top