Procedury i zasady bezpieczeństwa COVID-19

Zasady, które wprowadzamy, związane są z koniecznością spełnienia obowiązujących wymagań oraz zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w Fundacji. Kierujemy się przede wszystkim ostrożnością i zdrowym rozsądkiem. Zastrzegamy możliwość modyfikacji i aktualizacji przedstawionych zasad.

Obowiązuje od 16 czerwca 2020 do odwołania.

 1. Do Fundacji Sto Pociech zapraszamy wyłącznie zdrowe dzieci i zdrowych rodziców/opiekunów, bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Zobowiązujemy uczestników zajęć do pomiaru temperatury przed wyjściem i pozostanie w domu, jeśli przekroczy ona 37,5st.C. Dodatkowo przy wejściu do budynku Fundacji pracownik Fundacji będzie wykonywał pomiar temperatury bezdotykowym termometrem u dzieci i dorosłych (w przypadku temperatury powyżej 37,5℃ nie zapraszamy na spotkania). 
 3. Przy wejściu do budynku Fundacji znajduje się środek do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać bezpośrednio po wejściu. Dodatkowo środki do dezynfekcji są dostępne w salach zajęciowych i w ogrodzie.
 4. Spotykamy się w stałych grupach.
 5. Każda grupa przebywa w odrębnej, ograniczonej przestrzeni, do której jest przyporządkowana łazienka. Szatnie są przypisane do grup, grupy mijają się w szatniach ze względu na różne godziny rozpoczecia zajęć.
 6. W budynku i w ogrodzie może przebywac równocześnie maksymalnie 90 osób, w salach Fundacji, w których będą odbywały się zajęcia również obowiązuje limit osób.
 7. W budynku i w ogrodzie nie mogą przebywać osoby, które nie uczestniczą w zajęciach (w tym rodzeństwo uczestników zajęć, dodatkowi opiekunowie).
 8. W grupie, w której dziecku towarzyszy dorosły prosimy, aby była to jedna i ta sama osoba przez cały cykl zajęć.
 9. Na zajęciach nie ma wymogu używania maseczek i innych środków ochrony osobistej, ale zalecamy zachowanie wymaganego dystansu społecznego.
 10. Sale zajęciowe będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Prosimy o nie przynoszenie przez dzieci do Fundacji niepotrzebnych przedmiotów i zabawek oraz nie wynoszenie takowych z Fundacji.
 12. Z przestrzeni kawiarni, recepcji, sali zajęciowej usunięto przedmioty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować. Przedmioty używane w trakcie spotkań są myte lub dezynfekowane po zakończeniu zajęć. Sanitariaty, korytarze i inne przestrzenie wspólne są regularnie sprzątane ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników. 
 13. Jeśli wśród domowników któregokolwiek z uczestników zajęć zostanie stwierdzone zakażenie COVID19, rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek natychmiast poinformować o tym zarząd Fundacji, który powiadomi właściwą stację sanitarno–epidemiologiczną i zastosuje się do wydanych przez nią instrukcji i poleceń.
 14. W zajęciach prowadzonych w Fundacji nie mogą uczestniczyć dzieci i rodzice mieszkający w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników Fundacji Sto Pociech, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa.
 16. Rodzice/opiekunowie korzystają z oferty Fundacji na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 
 17. Zapoznanie się z wymienionymi procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania jest warunkiem uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Fundacje Sto Pociech.
 18. Kafejka wraz z przylagającym fragmentem ogrodu będzie udostępniona tylko dla uczestnikow zajęć oraz na wynajem.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top